Prisiau 2020

 Tymor Tawel a
Chanol Dymor
Pasg
19eg -
28ain o Ebrill

Gwyl Calan Mai
5ed - 13eg Mai

Wythnos Sulgwyn

24ain Mai - 2il Mehefin

a Tymor Uchel
(Mehefin, Gorff./Awst)
Carafan / pabell, 2 oedolyn, 2 plant (3-16 oed)£20 y noson£20 y noson
Pabell fawr (mwy na 6 metr)
a Trelar babell gydag adlen
£22 y noson£23 y noson
'Motorhome', 2 oedolyn, 2 plant (3-16 oed)£20 y noson£20 y noson
Trydan£5 y noson£5 y noson
Oedolion ychwanegol£6 y noson£6 y noson
Plant ychwanegol (3-16 oed)£2 y noson£3 y noson
Adlen llawn maint£3 y noson
Adlen fechan£2 y noson
Deiliadaeth Sengl (ar droed) mewn babell fechan£10 y noson£12 y noson
Car Ychwanegol£2 y noson£2 y noson
Trelar & Chwch£2 y noson£2 y noson
Trelar & Jetski£2 y noson£2 y noson
Cawod boeth Cronyn £ 1 x 5 munud neu ddarn arian 20c x 1 munud
Cronyn £ 1 x 5 munud neu ddarn arian 20c x 1 munud
Hyd at 2 gi yn ddi dâlCŵn ychwanegol - £1 yr un y noson Cŵn ychwanegol - £1 yr un y noson

Talu arian parod wrth gyrraedd – Diolch
Rhaid aros am leiafswm o 3 noson yn ystod gwyl y banc.
Mae croeso i gwn ar y safle, ond rhaid iddyn nhw gael eu cadw ar dennyn drwy’r amser, a glanhau unrhyw faw.

 

Rheolau’r Safle

 

  • Ni chaniateir cerbydau masnachol.
  • Os gwelwch yn dda cadwch at gyflymder 5 milltir yr awr.
  • Gallwch gyrraedd o 1 or gloch ymlaen a gadael erbyn 11:30 ar y diwrnod olaf.
  • Dim tanau gwersyll.
  • Rhaid codi barbyciw tafladwy oddi ar y glaswellt ar frics – ar gael ar y safle.
  • Rhaid cadw cŵn ar dennyn.
  • Defnyddiwch gynfasau llawr anadladwy.
  • Ni roddir ad-daliad am adael yn gynnar.

 

 


Manylion Cyswllt

Pen Y Bont
Y Fali
Ynys Môn
Gogledd Cymru
LL65 3EY

Rhif Ffôn: 01407 740 481

Ar Agor

Canol Mis Mawrth – Canol Mis Hydref

Pen Y Bont Farm

Pen Y Bont Camping

Treuliwch eich gwyliau carafán neu gwersylla nesaf ym Mhen Y Bont, Y Fali, Ynys Môn