Prisiau 2021

Prices include 2 adults, children 3 yrs and under,10amp EHU, awning , one car and showers

Hardstanding/grass
pitches
Mid Season

11th April – 28th May

5th Sept – 3rd Oct
High Season

26th March- 11th April

28th May - 5th Sept
Caravan, Motorhome
Campervan/
£28£32
Extra adult£6£6
Children 4-15 yrs£4£4
Gazebo, pup tent£5£5
Extra car,
boat & trailer, jet skis and trailer
£2£2
One dog free
Additional Dog
£1£1
Non electric grass pitch for small/medium
Tent, 2 adults.
car
£23£27
Small tent, 1 adult on foot £12£15
Caravan Storage £3 per night
£12 per week
£3 per night
£12 per week

Talu arian parod wrth gyrraedd – Diolch
Rhaid aros am leiafswm o 3 noson yn ystod gwyl y banc.
Mae croeso i gwn ar y safle, ond rhaid iddyn nhw gael eu cadw ar dennyn drwy’r amser, a glanhau unrhyw faw.

 

Rheolau’r Safle

 

  • Ni chaniateir cerbydau masnachol.
  • Os gwelwch yn dda cadwch at gyflymder 5 milltir yr awr.
  • Gallwch gyrraedd o 1 or gloch ymlaen a gadael erbyn 11:30 ar y diwrnod olaf.
  • Dim tanau gwersyll.
  • Rhaid codi barbyciw tafladwy oddi ar y glaswellt ar frics – ar gael ar y safle.
  • Rhaid cadw cŵn ar dennyn.
  • Defnyddiwch gynfasau llawr anadladwy.
  • Ni roddir ad-daliad am adael yn gynnar.

 

 


Manylion Cyswllt

Pen Y Bont
Y Fali
Ynys Môn
Gogledd Cymru
LL65 3EY

Rhif Ffôn: 01407 740 481

Ar Agor

Canol Mis Mawrth – Canol Mis Hydref

Pen Y Bont Farm

Pen Y Bont Camping

Treuliwch eich gwyliau carafán neu gwersylla nesaf ym Mhen Y Bont, Y Fali, Ynys Môn