Cysylltu â Ni

Byddem wrth ein bodd i glywed oddi wrthych. Os ydych angen unrhyw wybodaeth cyn archebu neu os oes gennych unrhyw adborth ar ôl y gwyliau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Ffoniwch 01407 740 481 neu anfonwch neges atom drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau isod.

Ffurflen Ymholiadau

Eich Enw (gorfodol)

Eich Cyfeiriad E-bost (gorfodol)

Eich Rhif Ffôn (gorfodol)

Dyddiad cyrraedd

Nifer o nosweithiau

Math o le aros

Nifer o oedolion

Nifer o blant

Eich Neges


Manylion Cyswllt

Pen Y Bont
Y Fali
Ynys Môn
Gogledd Cymru
LL65 3EY

Rhif Ffôn: 01407 740 481

Ar Agor

Canol Mis Mawrth – Canol Mis Hydref

Pen Y Bont Farm

Pen Y Bont Camping

Treuliwch eich gwyliau carafán neu gwersylla nesaf ym Mhen Y Bont, Y Fali, Ynys Môn