Safle Carafannau a Gwersylla Pen Y Bont

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn eich disgwyl ym Mhen y Bont sydd yn cael ei redeg gan yr un teulu ers dros 50 mlynedd.

Mae nifer o’n ymwelwyr wedi bod yn treulio eu gwyliau yma ers nifer o flynyddoedd, ac rydym yn falch o groesawu cenhedlaethau o deuluoedd i dreulio eu gwyliau gyda ni mewn awyrgylch ddiogel. Edrychwn ymlaen bob amser at groesawu teuluoedd newydd.

Mae cyrraedd Pen y Bont yn hawdd oddi ar y ffordd B4545 sy’n arwain i draethau godidog Bae Trearddur a Rhoscolyn. Heb fod ymhell mae goleudy Ynys Lawd a Mynydd Twr, ac mae porthladd Caergybi hefyd gerllaw.

Mae safle Pen y Bont yn ffinio gyda’r môr sy’n gwahanu Ynys Môn ag Ynys Cybi ym Mhont Rhyd y Bont, ac mae mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol sydd yn gartref i amrywiaeth o adar gan gynnwys elyrch, gwyddau a blodau gwyllt.

Mae Pen y Bont yn hwylus ar gyfer nifer o weithgareddau sy’n amrywio o gerdded, gwylio adar a beicio, i bysgota, syrffio a caiacio yn y môr cyfagos. Mae’r machlud gyda’r nos yn aml yn anhygoel.

Os hoffech chi wyliau mwy hamddenol, Pen y Bont yw’r lle delfrydol i ymlacio mewn awyrgylch heddychlon.

Mae croeso i gŵn o dan reolaeth.

Rydym yn agored o’r Pasg hyd at hanner tymor mis Hydref.


Manylion Cyswllt

Pen Y Bont
Y Fali
Ynys Môn
Gogledd Cymru
LL65 3EY

Rhif Ffôn: 01407 740 481

Ar Agor

Canol Mis Mawrth – Canol Mis Hydref

Pen Y Bont Farm

Pen Y Bont Camping

Treuliwch eich gwyliau carafán neu gwersylla nesaf ym Mhen Y Bont, Y Fali, Ynys Môn